διαφορές στους ρυθμούς ανανέωσης

144 Hz ή 60 Hz; Ποιες οι διαφορές;