Αστάθεια συστήματος

Επιλύθηκε! Μπλε οθόνη στον υπολογιστή.