αγορά pc

Από που να αγοράσω ηλεκτρονικό υπολογιστή;
Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι για να αγοράσω Pc;